Njård bordtennis ble startet opp i 2022. Vi holder til på Njårdhallen, like ved Makrellbekken T-bane stasjon. Njård bordtennis lever etter klubbens visjon som er

Sammen blir vi best


Inkluderende bordtennis for alle

Hos Njård bordtennis handler det om mangfold og inkludering. Vi er overbevist om at bordtennis er en sport for alle. Vi jobber for å skape et miljø hvor barn, ungdom og voksne fra alle mulige forskjellige miljøer føler seg velkommen. Klubbens forpliktelse til inkludering er at alle, uavhengig alder, kjønn, og familiebakgrunn, kan delta i sporten og bygge varige forbindelser og vennskap i et idrettslag.


Bordtennis for alle aldre 

Vi har grupper for barn, ungdom og voksne, som sikrer at spillerne kan drive med idretten i sitt eget tempo og med alderstilpasset trening og aktivitet.

Felleskap og omsorg

Njård bordtennis arrangerer sosiale arrangementer og samlinger som fremmer kameratskap og styrker båndene i treningsgruppene. I høstferien 2023 hadde vi gratis mini camp mandag-tirsdag-onsdag som ble avsluttet med uformell turnering.

Profesjonell coaching og ferdighetsutvikling:

Klubben er stolt av sitt team som består av både profesjonelle trenere og foreldretrenere. I Njård Bordtennis kan foreldre delta (gratis) på voksenpartier. Dette gjør vi for at foreldre som har lyst til å hjelpe til på barnas treninger skal bli litt mer skolerte. Også gjør vi det fordi det er gøy.

Enten du er nybegynner eller en avansert spiller vil du oppleve at våre trenere tilbyr øvelse, tips og teknikker for å forbedre ferdigheter. Njård bordtennis er en ung organisasjon med et sterkt engasjement for mangfold, inkludering og omsorg. 


Kostnader

I Njård Bordtennis har vi ikke treningsavgift eller direkte kostnader for barn og ungdom. Noen barn kjøper etterhvert egen racket, og det er da den eneste direkte kostnaden. De fleste barna låner racket på trening.


Njård Bordtennis organisering og finansiering

Selv om Njård befinner seg i en velstående del av Oslo så er det mange barn som av forskjellige årsaker ikke får anledning til å drive med idrett i et idrettslag. Bordtennis er et av Njårds tiltak for å inkludere barn og ungdom i nabolaget vårt: barn og ungdom som risikerer å falle utenfor den vanlige idretten som så mange driver med. 

Det er to hovedgrunner til at vi kan klare å starte en idrett på denne måten uten å belaste andre deler av Njård økonomisk: For det første så drives idretten så rimelig som vi kan klare. Dette betyr at vi i stor grad har med oss foreldre som instruktører og trenere. Vi kommer ikke til å ansette mange profesjonelle trenere. For det andre så mottar Njård Bordtennis økonomisk støtte fra offentlige myndigheter og private stiftelser for å kunne drive på denne måten.Vi gleder oss til å se deg!